Jóga s Pepou

Osm stupňů rádžajógy podle Pataňdžálího

Rádžajóga, dříve nazývaná aštangajóga, tedy osmidílná cesta, kterou popsal ve svém díle Patandžali. Začíná se etickými pravidly, postupuje k ovládnutí těla, dechu, prány a mysli.

 

   1. Jama

Sebeovládání. Souhrn pěti činností, kterých bychom se měli v životě vyvarovat.

 - Ahinsa

Neubližování druhým, ale ani sobě. Neubližování nejen fyzicky, ale ani myslí. Někdy psáno Ahimsa.

 - Satja

Nelhaní druhým, ale taky ani sobě.

 - Astéja

Nekradení, nepřivlastňování. Myšleno na materiální a také na mentální úrovni.

 - Brahmačarja

Zdrženlivost obecně střídmost. Někdy bývá vztahováno jen k sexuální oblasti, ale týká se všech oblastí. Platí rčení všeho s mírou, nic se nemá přehánět.

 - Aparigraha

Nepřipoutanost, nehrabivost, neulpívání nejen na majetku, ale také na majetku, blízkých, protože to odvádí od styvu mysli "tady a teď".

 

   2. Nijama

Kázeň. Souhrn pěti doporučení, které by měl člověk dělat.

 - Sauča

Čistota těla a mysli. Péče o čistotu těla a zbavení se negativních myšlenek a emocí.

 - Santóša

Spokojenost, být vyrovnaný bez negativních myšlenek.

 - Tapas

Sebekázeň překonání pohodlnosti a lenosti. Být pánem sám nad sebou.

 - Svadhjája

Sebepoznání. Pozorováním s studováním situací a chování k poznáním sebe sama.

 - Íšvarapranidhána

Uctívání nejvyššího principu, pokora a respektování toho, co nás převyšuje.

 

   3. Ásany

Jógové tělesné pozice, které si běžný člověk představí, když slyší slovo jóga. Ásana je pozice, která by měla být příjemná a pohodlná, přestože se to při jejich počátečním nácviku někdy nezdá. Důležité je poctivé provádění jednotlivých ásán, abychom svoje tělo vnímali.

 

 

   4. Pránájáma

Dechová cvičení, práce s pránou a životní energií. Vědomé dechové techniky.

 

   5. Prátjáhára

Stažení pozornosti od smyslových vjemů a její obrácení dovnitř. Naučit se odpoutat smysly od zevních předmětů, nevnímat je. Například nenechat se rušit při odpočinku a relaxaci.

 

   6. Dhárana

Koncentrace na jedinou myšlenku nebo objekt. Nenechat se rozptylovat jinými myšlenkami. Soustředění se například na plamen svíčky nebo pozorovat květ růže a jeho detaily.

 

   7. Dhjána

Meditace, kdy přestaneme vnímat okolí, znehybnění myšlenek.

 

   8. Samádhi

Osvícení, kdy člověk splývá s univerzem, smyslem, Bohem.

 

 

 

Kontakt: info@jogaspepou.cz